Pomoć u registraciji vodo i elektro instalacija

Pomoć u registraciji instalacija za svjetlo i vodu, kao i vezivanje ličnih računa za komunalne račune za bankovni račun za automatsko mjesečno plačanje iznosa.

Za sklapanje ugovora o pružanju javnih usluga za snabdijevanje energijom i vodosnabdijevanjem potrebno je najmanje poznavanje turskog jezika i određeno  utrošenje vremena, kao i poznavanje pravila samog postupka.

Šta vam je potrebno za priključke?

Za potpisivanje Ugovora o snabdijevanju električnom energijom i vodom potrebno je da se obratite državnim kompanijama „Tedaş“ i „Asat“, unaprijed pripremivši listu sljedećih dokumenata:

  1. Fotokopija pasoša vlasnika;
  2. Fotokopija TAPU (potvrda o vlasništvu);
  3. Fotokopija Iscana (ovo je tehnicki pasoš stana);
  4. Kopija DASK polise (obavezno osiguranje nekretnina od zemljotresa);
  5. Pojedinačni broj poreskog obveznika i njegova kopija (izdaje se u poreskoj službi Alanye na 15-20 minuta);
  6. Broj komšijskog brojača struje ili same kuće, lift.

Nakon kupovine nekretnine u Turskoj, menadžeri naše porodične kompanije «DOM NA MORE» će zauzeti da zaključe sve ove dokumente.

Kontaktirajte Nas


Compare listings

usporedi